GDPR

integritetspolicy

Hur vi Hanterar dina uppgifter?

Integritetspolicy

GDPR

Behandling av personuppgifter Eventolot AB

Kontaktformulär
Om du använder vårt kontaktformulär för att ställa frågor eller begära offert så kommer de uppgifter du anger att sparas under den tid vi har kommunikation med varandra och sedan så pass länge att vi kan följa upp konversationen. Du kan när som helst höra av dig och begära ut uppgifter vi har om dig, be oss att ta bort eller rätta dem.

Genom att ni besöker vår hemsida med tillhörande undersidor medger ni som besökare att vi insamlar data via Google Analytics. Google är personuppgiftsansvarig i Goolge Analytics.

Vi lagrar ej några personuppgifter på vår webbplats som personnummer eller annan känslig information. Insamlingen ovan sker i enlighet med Dataskyddsförordningen.
Dataskyddsförordningen ska skydda dig så att din personliga integritet inte kränks genom att dina personuppgifter används på fel sätt. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det, vi har ett avtal eller om det finns stöd i annan lag (eller GDPR).

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara direkta uppgifter som namn, adress, e-postadress, personnummer eller telefonnummer.

När behandlas mina personuppgifter?
Hos Eventolot AB registreras dina personuppgifter när du kontaktar oss via kontaktformuläret eller e-post. Vi behandlar även dina personuppgifter i syfte att leverera tjänster, skicka fakturor och information samt i övrigt kunna fullfölja vårt ansvar som avtalspart.

Personuppgifter bevaras av bolaget i enlighet med gällande lagstiftning så länge det är nödvändigt för att kunna leverera tjänster eller uppfylla lagkrav.

Registerutdrag
Du har rätt att begära registerutdrag eller rättelse från oss. Begäran ska göras skriftligen, vara undertecknad av dig, samt innehålla ditt namn och personnummer.
Begäran skickas till info@eventolot.com

Fotografering på publika arrangemang.
Vid publika arrangemang kan det förekomma fotografering och videoupptagning. Vi använder bilderna/videos för att informera om vår verksamhet i olika kanaler. Om du inte vill vara med på våra bilder/videos går det bra ta kontakt med oss innan arrangemang och vår personal på plats och meddela detta. Om du i efterhand skulle identifiera dig själv på någon bild i våra digitala kanaler och vill få den borttagen har du rätt till det, kontakta oss då på info@eventolot.com
*Vi ansvarar endast för vår egen fotografering.